Oznámení o fúzi společností TEPLO T s.r.o. a innogy Energo, s.r.o.

 

Vážení zákazníci, Vážení obchodní partneři,

s účinností k 1. červenci 2020 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností TEPLO T s.r.o., se sídlem Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov, IČO: 25515926, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn: C 29299 a nástupnickou společností innogy Energo, s.r.o., se sídlem Praha 10 -Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 10098, IČO: 25115171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn: C 50971.

Dovolujeme si Vás ujistit, že veškeré závazky ze stávajících smluv uzavřených společností TEPLO T s.r.o. jsou i nadále platné a budou bezezbytku dodrženy. Přechod práv a povinností se dle platné právní úpravy uskutečnil automaticky, není nutné jakkoli upravovat stávající smlouvy ani jiné dokumenty. Při komunikaci od 1. července 2020 a v nových dokumentech uvádějte, prosím, vždy pouze údaje společnosti innogy Energo, s.r.o.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozy Tišnov, Brno, Blansko, Kuřim, Adamov

Manažer provozu

Radek Sláma
M +420 604 990 319
radek.slama@innogy.cz

Provozní záležitosti

Tomáš Maloň
M +420 604 238 514
malon@cergonet.cz

Dispečink a hlášení poruch

M +420 731 067 117
Provoz denně po celý rok 6:00 - 22:00

Obchodní dotazy

Miroslav Brodský
T +420 267 972 136
M +420 736 506 533
miroslav.brodsky@innogy.cz

Vyjádření k sítím pro lokalitu Tišnov

Radek Sláma
radek.slama@innogy.cz

Kontakty jsou k dispozici též na internetové adrese:

https://www.innogy-energo.cz/kontakty/tisnov-brno-blansko-kurim-adamov-modrice